Medlemskap

Tjenester vi kan tilby våre medlemmer

STYRKEAREAL – APPARAT SAL – SPINNING SAL – MATTE ROM – ROMASKIN – TREDEMØLLE – SYKLER – FYSIOTERAPAUT

   Priser

Ingen bindingstid
Honør: 335- pr. mnd
Student: 335 pr. mnd
Vaksen fra 15 år: 375,-pr.mnd
Familie: 550,- pr.mnd

Klippekort: 1000,- a’ 10 klipp Gjelder kun gruppetimer m instruktør

Faktura sendes vha mail.

Oppsigelse tid er på 1 måned (abonnement må sies opp seinast siste dag i måneden(eks. sier du opp 31 mai avsluttes ditt  abonnement 30 juni, sier du opp 15 mai avslutter ditt abonnement 30 juni)
Ved spesielle tilfeller kan det gjøres unntak

 

Tap av Guma kort 100,-

Generelle vilkår

I